Bài viết mới nhất

Về Tobachoco

Lập trang blog này, mình mong muốn được chia sẻ những kiến thức về chocolate mà mình đã tìm hiểu được tại môi trường làm bánh chuyên nghiệp, và lan toả tình yêu chocolate tới những người có cùng đam mê.