Socola đã gắn liền với lịch sử loài người từ rất lâu về trước, nó đã được sử dụng trong các nghi thức của người Olmec, Mayan, và Aztec. Sau đó, nhờ hoạt động trao đổi mua bán, socola đã được đem đi khắp nơi trên thế giới và đã trải qua nhiều thay đổi khác nhau. Bằng cách tìm hiểu về thêm về socola, chúng ta có thể học cách yêu loại nguyên liệu này và sử dụng chúng tốt hơn.